Stuk in het Montferland nieuws van gezin Böhmer

Sjaar jr., Geerdy en Sjaak sr. Böhmer. Foto: Marlous Velthausz

Sjaar jr., Geerdy en Sjaak sr. Böhmer. Foto: Marlous Velthausz Marlous Velthausz

Gezin Böhmer gaat vol voor LBM

do 3 mrt 2022, 07:00  Voorlezen Politiek

’s-HEERENBERG – Wie de komende kandidatenlijst van de gemeenteraadsverkiezingen van Montferland doorneemt, stuit bij lijst nummer 2 op een bijzonder fenomeen. Op nummer 4, 9 en 11 prijken de namen van het gezin Böhmer uit ’s-Heerenberg. Zoon Sjaak junior en moeder Geerdy staan op de twee lagere plekken. Vader Sjaak senior staat op een reële plek in de lijst om uiteindelijk in de gemeenteraad te kunnen komen. Samen willen ze zich hard gaan maken binnen de Montferlandse politiek. Zoals junior zegt: “Je kunt wel blijven klagen langs de zijlijn, maar dat helpt niet!”

Door Marlous Velthausz

Het begon allemaal ruim 12 jaar geleden. Sjaak jr Böhmer werd toentertijd gevraagd voor Lokaal Belang Montferland (LBM). “Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in de politiek,” vertelt Böhmer jr, “en gelukkig werd mij toen de kans aangeboden om deel uit te maken van de kieslijst.”
Böhmer behaalde 50 persoonlijke stemmen in zijn eerste jaar. Dit was onvoldoende om met voorkeursstemmen in de raad te komen, maar zijn politieke vuur was vanaf toen definitief aangewakkerd. “In die tijd was LBM nog een ’s-Heerenbergse partij, maar al snel groeide het uit naar een partij met belangen voor iedere inwoner van Montferland”, vertelt Böhmer. “Ik ben dan ook groot voorstander van regionale partijen in tegenstelling tot de landelijke partijen, die veelal landsbelangen voorop stellen. Regionale partijen weten vaak wat er speelt en kunnen daarop inspelen. Bovendien hebben nationale partijen hun eigen landelijke richtlijnen waar zij zich aan moeten houden.”
Het duurde niet lang of de regionale politieke betrokkenheid waaide over naar zijn vader. In 2018 werd hij dan ook door zoonlief en door partijlid Jan van Halteren gevraagd om aan te sluiten bij de partij. “Ik had natuurlijk al veel meegekregen van mijn zoon en volgde het politieke nieuws ook al altijd op de voet”, vertelt Böhmer sr. “Ik merkte op dat in de politiek veelal óver inwoners gepraat wordt en niet mét inwoners. Ik vind het onverdraagbaar als mensen er toevallig achter komen wat er in hun buurt gaat gebeuren, zonder dat zij daarover eerst in gesprek hebben kunnen gaan met de gemeente.”
Böhmer senior belandde in zijn eerste jaar, met voorkeursstemmen, direct als lid in de gemeenteraad. “Geen seconde heb ik spijt van deze stap. Ik ben blij dat ik de politiek in Montferland een stukje efficiënter heb kunnen maken. Mijn motto is dan ook: ‘Opener, sneller en duidelijker’. Wat mij betreft ook in de komende regeerperiode.”
Het bloed kruipt waar het niet gaan kan en niet veel later werd ook Böhmers echtgenote aangestoken met het politieke virus. Geerdy Böhmer-Meijer vertelt: “De afgelopen twee jaar vonden veel besprekingen en vergaderingen plaats via Zoom (online videocommunicatie, red.). Hierdoor kreeg ik, al dan niet bewust, veel mee over de Montferlandse besluitvorming. Ik ging mij verdiepen in bepaalde onderwerpen, ontwikkelde mijn speerpunten en raakte steeds meer overtuigd om ook een steentje aan de regionale politiek te kunnen bijdragen.” Ze was al enige tijd lid van de partij, maar besloot zichzelf onlangs toch ook verkiesbaar te stellen. Op plek 11 is het onwaarschijnlijk dat ze in de raad zal verschijnen, maar mocht ze genoeg voorkeursstemmen krijgen, dan is Böhmer overduidelijk: “Dan ga ik er vol voor en zorg ik dat ik mijn huidige werkzaamheden beter kan gaan combineren met mijn baan als raadslid.”
Of het bijzonder is dat het gezin Böhmer in een partij zit, is Böhmer junior stellig: “Het is heel speciaal om dit met z’n drieën te mogen doen, maar het partijbelang staat hoe dan ook voorop. In eerste instantie zullen wij pa het meest naar voren schuiven. Hij heeft de meeste ervaring binnen de partij en weet van de hoed en de rand. Wij zullen hem in alles steunen. En mochten er meer Böhmers in de raad komen, dan zullen ook wij er vol voor gaan.” Junior voegt eraan toe dat een stem op LBM een welkome stem zal zijn, maar “het is belangrijker dát je gaat stemmen. We leven in een democratie en laat dan je stem, vooral de regionale stem, niet verloren gaan!”