Hoe denken wij over DOCKSNLD2?

Wij vinden dat Docks 2 in ‘s-Heerenberg een goede keuze is. We bestellen
allemaal meer via internet en hierdoor zijn dergelijke locaties nodig.
‘s-Heerenberg ligt kort aan de snelweg die zowel naar Duitsland als naar het
westen van Nederland gaat. Verder hebben we op zeer korte afstand een haven
aan de Rijn en een containeroverslagplaats voor vervoer per spoor net over
de grens liggen in Emmerich. Vanwege die redenen was de locatie in het
verlengde van Docks1 ook logischer, maar helaas heeft de Groene Metropool
regio beslist dat hij aan de andere zijde van de weg moet komen. Hiermee
wordt het moeilijker om de aansluiting op de snelweg bij Netterden ook voor
vrachtauto’s te krijgen en hiermee de rondweg te ontlasten.

Wij zijn onder voorwaarden akkoord met de voorgenomen uitbreiding aan de
noordzijde van de Meilandsedijk. Zo vinden wij dat de hallen grotendeels aan
het beeld onttrokken moeten worden door het plaatsen van grondwallen in
combinatie met begroeiing. Ook vinden wij het belangrijk dat we eisen
stellen aan het in dienst nemen van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.
Nu misschien niet actueel, maar dit kan zo maar veranderen. Verder moeten er
zonnepanelen op de daken komen, zodat we geen landbouwgrond hoeven in te
zetten voor energieopwekking. Een parkeerplaats voor vrachtauto’s met
hierbij een gelegenheid waar de chauffeurs gebruik kunnen maken van douches
bij een “wegrestaurant” vinden wij een goed plan. Een arbeidsmigrantenhotel, zijn wij niet voor op
deze locatie. Wij zijn bezig om de randvoorwaarden te stellen en dan is het
de vraag of deze locatie aan die voorwaarden kan voldoen. Er is nog een
hotelvergunning niet bebouwd nabij de oude grensovergang en die zou wat ons
betreft logischer zijn en beter aansluiten bij de voorwaarden die gesteld
dienen te worden aan locaties. Deze industrie zorgt ook voor een positieve
bijdrage aan het midden en klein bedrijf. Hiervoor moet ook gekeken worden, zodat deze ook mogelijkheden heeft tot
uitbreiding.

De situatie is zo doordat o.a. de toewijzing van het stuk grond door de groene metropool regio we als raad deels buitenspel zijn gezet. Als wij niet meewerken is het zeer aannemelijk dat een ontwikkelaar het opkoopt en het bestemmingsplan via de rechtbank afdwingt. We hebben dan geen grip meer op de aankleding, voorwaarden enz. Dit zou echt een ramp zijn. Nu kunnen we zoals gepland de hallen laten opgaan in de omgeving door heuvels groen zelfs een wijngaard tegen een heuvel is een optie. Meedenken over de uitvoering is mogelijk als we de regie in handen houden. Als we nee zeggen zijn we die kwijt met alle mogelijke nadelige gevolgen.