Onze advertenties in het Montferland journaal

Veel van het informeren en op de hoogte houden gaat via social media. Volg ons op facebook. Voor wie de advertenties niet heeft gezien in de krant afgelopen weken of voor wie geen Facebook account heeft, hierbij onze advertenties.

Reparatie paddenkeerwand bij ’t Peeske

Lokaal Belang Montferland heeft afgelopen donderdag in het vragenuurtje vragen gesteld over deze paddenkeerwand bij #tpeeske. Doordat de wand kapot was, zouden dit jaar met de paddentrek mogelijk veel padden de weg oversteken en geen gebruik maken van de tunnel. Wij zijn blij dat de wethouder dit voortvarend heeft opgepakt en er een noodreparatie is […]

Begroting 2021

Afgelopen donderdag en vrijdag avond is de begroting voor 2021 vastgesteld. De landelijke overheid heeft een aantal taken overgeheveld naar de gemeente, waarbij is gesteld dat de gemeentes dit vele malen goedkoper zouden moeten kunnen uitvoeren. Hierdoor is een groot tekort ontstaan en was het wederom moeilijk om de begroting rond te krijgen. Bezuiniging op inkoop en eigen organisatieIn […]